Waardering films 2012

Waardering 03-12-2012 “We need to talk about Kevin”

Totaal aantal bezoekers:                            75

Totaal aantal ingevulde formulieren 64   waarvan:
*  score  “goed” 57
*  score  “gaat wel”    3
*  score  “slecht”  4
*  percentage  “goed” score  89%, bijna 4 sterren

Een hoge score “goed”, waaronder de nodige superlatieven. In de toelichtingen kwamen termen aan bod als “benauwend, indrukwekkend, heftig, aangrijpend, intrigerend, goed spel van de hoofdrolspelers, de zaal was er stil van, een film om over na te denken”. Ook kwam de overweging aan de orde of een dergelijke film niet tot nog meer ellende zou leiden, terwijl anderen een dergelijke rolprent eerder als een waarschuwing opvatten. Bij de “gaat wel”-scoorders werd de opmerking geplaatst, dat er te veel aannames in de film rondgingen. Bij “slecht” kwamen de opmerkingen: “klotefilm, niets van geleerd, en heel slecht”.
Het blijft mooi bij de beoordelingen vast te stellen, dat de meningen soms mijlenver uit elkaar liggen, ook als de overgrote meerderheid positief oordeelt.

Het bestuur.


Waardering 19-11-2012 “On the road”

Totaal aantal bezoekers:                            65

Totaal aantal ingevulde formulieren 44   waarvan:
*  score  “goed” 9
*  score  “gaat wel”    27
*  score  “slecht”  8
*  percentage  “goed” score  20%, 0 ster

De waardering van de aanwezigen voor deze film is gerekend naar het “goed”-percentage zeer laag te noemen. Volgens onze systematiek betekent deze film helaas een dieptepunt. In ieder geval een aanwijzing voor het bestuur om mee te nemen bij de keuze van films voor het nieuwe seizoen.

Het bestuur.


Waardering 05-11-2012 “Carnage”

Totaal aantal bezoekers:                            96

Totaal aantal ingevulde formulieren 68   waarvan:
*  score  “goed” 46
*  score  “gaat wel”    21
*  score  “slecht”  1
*  percentage  “goed” score  67%, 1 ster

Opmerkelijk in de filmbeoordeling is het grote aandeel van de “gaat wel”-scoorders. Het leuke is dat in de opmerkingen een positieve waardering wordt gegeven voor de film zoals “leuke film, bijna een toneelstuk en steeds boeiend, mooi geacteerd”. Degene die de score “slecht” gaf vond de film “geneuzel”. De “goed”stemmers hebben vooral ook veel plezier beleefd aan de geestige elementen in de film zonder het venijn daarbij over het hoofd te zien. Voor diverse “goed” stemmers is de film een geweldig succes. De totale waardering voor deze film loopt dus flink uit elkaar.

Het bestuur.


Waardering 22-10-2012 “The Debt”

Totaal aantal bezoekers:                            109

Totaal aantal ingevulde formulieren 76   waarvan:
*  score  “goed” 71
*  score  “gaat wel”    3
*  score  “slecht”  2
*  percentage  “goed” score  93%, 4 ster

Zeer veel “goed”-scores met als opmerkingen “heftig, spannend, bloedstollend, prachtige hoofdrollen, Helen Mirren is super, film die nog veel aan de verbeelding overlaat”. Bij de “gaat wel”-scores de opmerking: ”erg zwaar, de volgende keer graag iets vrolijkers”. Bij de “slecht”-score tenslotte: “afschuwelijk. Niettemin verdient deze film in de ogen van onze bezoekers een zeer hoge waardering.

Het bestuur.


Waardering 8-10-2012 “A Dangerous Method ”

Totaal aantal bezoekers:                            88

Totaal aantal ingevulde formulieren 69   waarvan:
*  score  “goed” 41
*  score  “gaat wel”    28
*  score  “slecht”  0
*  percentage  “goed” score  60%, 1 ster

Als totaal een matige waardering voor deze film. De opmerkingen van “goed”-stemmers en “gaat wel”-stemmers kwamen dicht bij elkaar. Op de voorgrond stond de positieve waardering voor de acteerprestaties. Twijfels over de historische juistheid van de gebeurtenissen en de verhouding tussen Freud en Jung komen in beide waarderingsgebieden voor. Ook de opmerking dat de film op sommige punten door de vaak gecompliceerde (psychoanalytische) teksten wat saai dreigde te worden.

Het bestuur.


Waardering 24-9-2012 “The Iron Lady”

Totaal aantal bezoekers:                            102

Totaal aantal ingevulde formulieren 81   waarvan:
*  score  “goed” 78
*  score  “gaat wel”    2
*  score  “slecht”  1
*  percentage  “goed” score  96%, 4 sterren

In de opmerkingen/toelichting veel superlatieven vooral over het spel van de hoofdrolspeelster Meryl Streep. Verder waardering voor de keuze van deze film. Aanbevolen werd superlatieven toe te voegen aan de “goed”-score. Eén bezoeker voelde zich haast politiek geïnspireerd. Bij de “gaat wel”-scores en de “slecht”-score geen opmerkingen.

Het bestuur.


Waardering 10-9-2012 “A Separation”

Totaal aantal bezoekers:                            55

Totaal aantal ingevulde formulieren 45   waarvan:
*  score  “goed” 34
*  score  “gaat wel”    9
*  score  “slecht”  2
*  percentage  “goed” score  75%, 2 sterren

Hoewel een aanzienlijk aantal mensen de film als goed beoordeelden blijft de positieve beoordeling van de film toch onder de 80%. Daarmee geeft U de film een kwalificatie van 2 sterren.

Bij de “goed”-stemmers vermelden de opmerkingen enthousiaste bewondering naast aantekeningen als “zwaar- zeer zwaar”, “goed gespeeld”, “relatief weinig beeldtaal, maar overdadig praattaal”, “interessante cultuurschets”. Door de “gaat wel”-stemmers en de “slecht”-stemmers werden geen opmerkingen toegevoegd.

We zijn heel blij met het grote aantal ingevulde formulieren. En dat nog wel ondanks de beperkte beschikbare tijd. Wel zouden wij onder het hoofdje “Opmerkingen/toelichting” (we hebben het woordje toelichting toegevoegd) nog wat vaker een toelichting aantreffen die het duidelijker maakt waarom iemand een film “goed” vindt, “gaat wel” of “slecht”.
Dit alles om nog meer gebruik te kunnen maken van uw filmbeoordelingen bij de keuze van films voor volgende seizoenen. Alvast hartelijk bedankt.

Het bestuur.


Waardering 27-8-2012 “The descendants”

Totaal aantal bezoekers:                            116

Totaal aantal ingevulde formulieren 88   waarvan:
*  score  “goed” 79
*  score  “gaat wel”    8
*  score  “slecht”  1
*  percentage  “goed” score  90%, 4 sterren

Het nieuwe seizoen is weer begonnen met een flink aantal bezoekers.
Veel enthousiasme bij de uitgang van de zaal. Veel positieve scores ten teken van een hoge waardering van een grote meerderheid. Bij de opmerkingen komen soms meer specifieke oordelen naar voren over wat goed gevonden werd b.v. de acteerprestaties, de beelden, bizondere effecten, muziek of een combinatie van elementen. Voor deze film gold voor een aantal mensen vooral de kwaliteit van het spel, voor enkelen de muziek. Hoewel de tijd om de formulieren in te vullen beperkt is zij nog eens opgemerkt dat opmerkingen zeer welkom zijn! Vooral omdat zij een positief oordeel specifieker maken.

Een aantal bezoekers dringt aan op een kortere pauze. Bij de eerste film van het nieuwe seizoen was er wat extra ruimte nodig ook al in verband met een aparte versnapering. Wij zullen in overleg met de bioscoop een afspraak maken voor een iets kortere pauze.

Ook was er een bezoeker die de pauze helemaal wilde laten vervallen. Ik denk dat daar geen draagvlak voor te vinden is noch van de zijde van de GT-bioscoop noch van de zijde van de meeste bezoekers.

Het bestuur


Waardering 4-6-2012 “Sideways”

Totaal aantal bezoekers:                            80

Totaal aantal ingevulde formulieren 57   waarvan:
*  score  “goed” 33
*  score  “gaat wel”    21
*  score  “slecht”  3

Bij het overhandigen van het ingevulde beoordelingsformulier werd ik door een zeer trouwe bezoeker gefeliciteerd met de keuze voor deze film. Anderen vertrokken in de pauze onder het motto: “slaapverwekkende film, slecht geacteerd, oppervlakkige uitwerking”. De film werd inderdaad heel verschillend beoordeeld. Naast 33 positieve tot zeer positieve reacties stonden 21 eveneens overtuigde “gaat wel” reacties, die de film wel aardig maar toch matig vonden. Uiteindelijk komt de beoordeling van deze film in de buurt van “zwak tot onder de maat”. Gelukkig was het glaasje witte wijn in de pauze voor velen een aangename troost.

Het bestuur.


Waardering 21-5-2012 “Tous les Soleils”

Totaal aantal bezoekers:                            55

Totaal aantal ingevulde formulieren 47   waarvan:
*  score  “goed” 41
*  score  “gaat wel”
    of iets tussen “gaat wel” en “goed” in  
6
*  score  “slecht”  0

Wederom een positieve score met kwalificaties als “prachtig, ontroerend, prachtige muziek, lieve film,zonnig, zomers. Bij de “gaat wel”- groep opmerkingen als “onderhoudende film, vóór de pause gaat wel, na de pause goed.

Het bestuur.


Waardering 7-5-2012 “Les Intouchables”

Totaal aantal bezoekers:                            75

Totaal aantal ingevulde formulieren 49   waarvan:
*  score  “goed” 46
*  score  “gaat wel”   3
*  score  “slecht”  0

Wij zagen geweldig enthousiaste bezoekers in de pause en bij de uitgang. Helaas was het door technische mankementen niet mogelijk de oorspronkelijk geprogrammeerde film The Debt te vertonen. Er bleken meerdere mensen de film Les Intouchables al gezien te hebben, maar de meesten van hen wilden hem graag nog een keer zien. In de opmerkingen werd nog duidelijker dat deze film een schot in de roos was. Opmerkingen als “prachtige film,geweldige of zeer bizondere film, de beste film van het jaar” waren er te over. In principe stond deze film al op ons verlanglijstje voor het volgende seizoen.

Het bestuur.


Waardering 16-4-2012 “Melancholia”

Totaal aantal bezoekers:                            84

Totaal aantal ingevulde formulieren 50   waarvan:
*  score  “goed” 35
*  score  “gaat wel”   8
*  score  “slecht”  7

De film heeft vooral in het eerste deel vóór de pauze veel onbegrip en zelfs onthutsing opgeleverd. Deel 2 na de pauze was meer een rampenfilm, waarin duidelijker een verhaallijn te onderscheiden was. De film als film en de film als acteerprestatie met waardering voor de muziek lijkt toch gelet op de opmerkingen niet echt negatief beoordeeld te worden.

Opmerkingen van de “goed”-scorers: “heel bijzondere film, zet aan tot nadenken, erg beklemmend, fenomenaal, indrukwekkend, geweldig”.
Opmerkingen van de “gaat wel”-scorers: “vreemde film, erg mooie muziek; ik snap hem niet, het verband tussen deel 1 en 2 is nog steeds zoek”.
Opmerkingen van de “slecht”-scorers: “verhaallijn onbegrijpelijk; film slecht behalve de muziek; not my type of film”.

Het bestuur.


Waardering 2-4-2012 “After the wedding”

Totaal aantal bezoekers:                            76

Totaal aantal ingevulde formulieren 59   waarvan:
*  score  “goed” 56
*  score  “gaat wel”   3
*  score  “slecht”  0

Uitermate positieve reacties op de film. De cijfers maken dat ook heel duidelijk. Enkelen suggereerden dat er naast de categorie “goed” nog een extra categorie “heel goed” of “hartstikke goed” toegevoegd moest worden.

De opmerkingen onderstreepten een en ander in de volgende kwalificaties: “zeer goed, goed +”, “prachtige film, aangrijpend, ontroerend, beste film sinds tijden, prima keuze, sublieme hoofdrollen”. Niettemin werd ook gesignaleerd dat naast heftige authentieke emotionaliteit toch ook hier en daar wat storende sentimentaliteit binnensloop.

After all was After the wedding een groot succes!

Het bestuur.


Waardering 19-3-2012 “The beginners”

Totaal aantal bezoekers:                            88

Totaal aantal ingevulde formulieren 70   waarvan:
*  score  “goed” 48
*  score  “gaat wel”   18
*  score  “slecht”  4

Over het algemeen een positieve waardering voor deze film. De opmerkingen bij de waardering waren spaarzaam. Bij de score “goed” : “mooie, poëtische film” en “een lieve film”. Bij de score “gaat wel” : “een zesje” en “ wisselend leuk-boeiend-saai”.

Blijkbaar toch een film die langs komt zonder al te veel te raken of een diepe indruk achter te laten. Ondanks de goede acteerprestaties van de drie hoofdrolspelers blijven de gebeurtenissen wat langs elkaar heen schuiven. Mogelijk is dat mede het gevolg en uitdrukking van het feit dat het alle drie getraumatiseerde karakters betrof.

Het bestuur.


Waardering 5-3-2012 “The Ides of March”

Totaal aantal bezoekers:                            100

Totaal aantal ingevulde formulieren 73   waarvan:
*  score  “goed” 63
*  score  “gaat wel”   10
*  score  “slecht”  0

Overweldigend positief beoordeelde film. Zowel bij de “goed”- als bij de “gaat wel”scores relatief weinig opmerkingen. Reden temeer om er een paar te noemen. Bij de ‘gaat wel” scores viel op :”geen topper, maar ik heb me goed vermaakt”. Bij de “goed”scores een paar half politieke commentaren zoals b.v. “realistisch beeld van intriges bij amerikaanse campagnes”, “politiek is smerig”. Daarnaast: “zeer goede film, spannend terwijl er eigenlijk weinig gebeurt”, “ spannend, de zaal was muisstil”, “zo zou het in de werkelijkheid ook kunnen gaan, goed spel, mooie muziek en goede zo niet zeer goede acteurs”.

In de wandelgangen was wel te vernemen dat deze film veel beter gevallen was dan “El Bulli” de vorige keer.
Sommigen vonden de titel van de film onduidelijk. De Idus van maart betekende in de romeinse tijd gewoon: het midden van de maand maart (de 15e maart dus) . Later is er door de moord op Julius Cesar op 15 maart de betekenis bijgekomen van onheilsdag. Shakespeare laat in het toneelstuk “Julius Cesar” een waarzegger tegen Cesar zeggen :” Pas op voor de 15e maart” of “beware the Ides of March”. In de film voltrokken zich meerdere drama’s, waaronder de dood van de vriendin van beide hoofdrolspelers.

Het bestuur.


Waardering 20-2-2012 “El Bulli”

Totaal aantal bezoekers:                            70

Totaal aantal ingevulde formulieren 49   waarvan:
*  score  “goed” 19
*  score  “goed” en “gaat wel” ”   4
*  score  “gaat wel”   12
*  score  “slecht”  14

De over-all waardering voor deze film valt in de negatieve hoek. Daarbij worden kwalificaties als “gaat wel” en “slecht” opgevat als relatief negatief en negatief. De opmerkingen onderstreepten dit als volgt: “kon moeilijk wakker blijven”, “zeer saai”, “geen verhaal, geen acteurs”. Toch blijft het intrigerend dat ook bij de negatieve oordelen nogal eens uitdrukkingen gebruikt werden als “interessant”, “aardige documentaire” en “heel bizonder”. Bij de positieve scores kwamen opmerkingen als “geweldig”, “grappig”, “fascinerend” en “meesterlijk” naar voren.
Een aantal mensen was niet gelukkig met het feit dat het geen speelfilm was maar een documentaire. Ook werd opgemerkt dat het gedeelte vóór de pauze nog eens extra moeilijk te verteren was. Wat bij speelfilms tot op zekere hoogte toch ook het geval is.

In ieder is deze beoordeling leerzaam voor het bestuur.


Waardering 6-2-2012 “The stoning of Soraya M.”

Totaal aantal bezoekers:                            70

Totaal aantal ingevulde formulieren 36   waarvan:
*  score  “goed” 31
*  score  “gaat wel”   5
*  score  “slecht”  0

Van de ontvangen beoordelingen is het merendeel positief over de film. Dit positieve oordeel betreft ongetwijfeld de kwaliteit van de filmbeelden, de muziek en de acteerprestaties van de hoofdrolspeelsters en –spelers. Maar is misschien ook op te vatten als een ondersteunend geformuleerd antwoord op de boodschap die de film overbrengt. In de opmerkingen komt dit o.a. tot uiting in uitdrukkingen als: heftig, aangrijpend, verschrikkelijk, vreselijke toestanden en nu maar hopen dat daar een einde aan komt, middeleeuws, schokkend, gruwelijk, treurig goede film. Toch blijft het de moeite waard om te vermelden dat een kijker bij zo’n overweldigende boodschap ook nuchter vast kan stellen dat vooral de karakters van de mannen hier en daar nogal simplistisch waren neergezet.


Waardering 23-1-2012 “Never let me go”

Totaal aantal bezoekers:                            100

Totaal aantal ingevulde formulieren 62   waarvan:
*  score  “goed” 35
*  score  “gaat wel”   16
*  score  “slecht”  11

Dit keer waren de meningen over de film duidelijk verdeeld. Nog wel veel mensen die de film goed vonden, maar ook een aanzienlijk aantal die de film als minder goed beoordeelde of slecht vond. In de opmerkingen troffen wij vaak min of meer gelijksoortige woorden aan als luguber, apart, buiten mijn inlevingsvermogen, huiveringwekkend, beklemmend, bizar, absurd, moeilijk, deprimerend, verschrikkelijk, vreselijk. Het interessante was echter dat deze opmerkingen los bleken te staan van de uiteindelijke beoordeling als goed, gaat wel of slecht. Blijkbaar is er nog meer nodig om een film positief of negatief te beoordelen dan bovengenoemde trefwoorden aangeven. Spannend!


Waardering 9-1-2012 “Midnight in Paris”

Totaal aantal bezoekers:                            108

Totaal aantal ingevulde formulieren 78   waarvan:
*  score  “goed” 64
*  score  “goed tot gaat wel” 1
*  score  “gaat wel”   12
*  score  “slecht”  1

De openingsfilm van het nieuwe jaar viel bij veel bezoekers in goede aarde. In de opmerkingen werden soms lyrische superlatieven gebruikt. Anderen waren wat minder positief. Hier en daar een kritische kanttekening met name rond het einde van de film, dat wat afgeraffeld werd gevonden. Velen waren verrukt over de beelden van Parijs. De een wilde nog wel zo’n film, de ander liever niet iedere 14 dagen hetzelfde. Vlak voor de Kerst hadden we inderdaad ook al een film die in Parijs speelde. Wij prijzen ons gelukkig met een zo gevarieerd en genuanceerd publiek.