Waardering film Le Meraviglie 17-08-2015

Totaal aantal bezoekers:                        135

Totaal aantal ingevulde formulieren 60   waarvan:
*  score  “goed” 20
*  score  “gaat wel”    36
*  score  “slecht”  4
*  percentage  “goed” score  33%
*  percentage  “gaat wel” score  60%
*  percentage  “slecht” score  7%

Deze Italiaanse film onder regie van Alice Rohrwacher en met in de hoofdrollen Sam Louwyck en Maria Alexandra Lungu opende het nieuwe seizoen 2015/2016. Door de drukte rond de nieuwe donateurspasjes is het aantal uitgedeelde formuliertjes veel kleiner geworden dan gebruikelijk wat ook tot gevolg had, dat er slechts een beperkt aantal formulieren ingeleverd zijn. Wellicht heeft dit de waardering -mogelijk zelfs sterk- beinvloed. Hoe dat ook zij het blijft opvallend dat het "goed"percentage zo laag is uitgevallen.

Enkele opmerkingen van "goed"scoorders:"Prachtig; geweldige film, goede keuze; bijzonder; voor dit soort films ga ik naar het cinefilmhuis". Opmerkingen van "gaat wel"scoorders:"Niet alledaags in ieder geval; beetje vreemd; mooie filmopnamen, prachtig acteerspel van de dochter, ondoorgrondelijk verhaal". Opmerkingen van "slecht"scoorders:"een triest begin, ik heb me rotverveeld; niet begrepen".

De tegenstellingen worden hier wel duidelijk onder woorden gebracht. Blijkbaar roept een typisch Italiaanse film met meer sfeer dan plot of verhaal heel uiteenlopende reacties op. Dat is van één kant spijtig, maar ook Italiaanse films zijn vaak de moeite waard en hebben van oudsher een heel aparte sfeertekening als onderscheidend kenmerk gegeven. Denk bijvoorbeeld aan beroemdheden als Pasolini,  Antonioni en Fellini en vele anderen.

Al met al , de kop is eraf. Wij hopen dat het een geslaagd filmseizoen gaat worden.

Het bestuur