Waardering film La Grande Belleza 31-03-2014

Totaal aantal bezoekers:                         104

Totaal aantal ingevulde formulieren 53   waarvan:
*  score  “goed” 26
*  score  “gaat wel”    18
*  score  “slecht”  9
*  percentage  “goed” score  49%
*  percentage  “gaat wel” score  34%
*  percentage  “slecht” score  17%

De waardering voor de film loopt sterk uiteen. Bij de “goed”stemmers is maar een enkeling super-enthousiast. Het aantal “gaat wel”stemmers plus het aantal “slecht”stemmers tesamen is ongeveer even groot als het aantal “goed”stemmers.  
Wellicht leveren de opmerkingen bij de scores nog wat meer duidelijkheid.

Bij de “goed”scores: “bizondere film; mooi gespeeld; technisch mooie beelden, matig verhaal; mooie muziek, goede levensfilosofie; schitterend, na de pauze mooier; geen doorsnee film”. Bij de “gaat wel”scores: “beetje rommelig, moeilijk te begrijpen; de zin van het leven nog niet gevonden; na de pauze interessanter vooral de tegenstelling aan het slot”. Bij de “slecht”scores: “slechte verhaallijn; chaotisch; vóór de pauze slecht, na de pauze wel een opgaande lijn”.

Blijkbaar heeft de film duidelijk niet alle harten kunnen bereiken.    

Het bestuur.