Waardering film Borgman 06-01-2014

Totaal aantal bezoekers:                          107

Totaal aantal ingevulde formulieren 47   waarvan:
*  score  “goed” 35
*  score  “gaat wel”    17
*  score  “slecht”  15
*  percentage  “goed” score  47%
*  percentage  “gaat wel” score  23%
*  percentage  “slecht” score  20%
*  percentage  “onduidelijk” score  10%

Hoewel de film een ruime positieve waardering kreeg is het aandeel van de “gaat wel”-stemmen en zeker het aantal van de “slecht”-stemmen binnen onze groep kijkers ongebruikelijk groot. 

De film wordt door velen bizar of absurdistisch gevonden dan wel niet of moeilijk te begrijpen, door anderen weer opgevat als  een film om over na te denken of als bizonder boeiend.

De film geeft niet alleen een spel weer van Dracula-/vampier-achtige sekteleden, die naar het schijnt probleemloos doden, ook op verzoek, maar het lijkt tegelijkertijd een strijd tussen rijken en armen, geëmotioneerden en ongeëmotioneerden, gewetenlijken (als dat woord al bestond) en gewetenlozen, alcohol- en sexgebruikers en onthouders op dit terrein.

In ieder geval onze beste wensen voor het nieuwe jaar.

Het bestuur.