Waardering films 2011

 

Waardering 19-12-2011 “Last Tango In Paris”

Totaal aantal bezoekers:                            74

Totaal aantal ingevulde formulieren 42   waarvan:
*  score  “goed” 13
*  score  “gaat wel”   23
*  score  “slecht”  6

Het aantal mensen dat de film maar matig vond of zelfs slecht vormde ditmaal duidelijk de meerderheid. Daarbij speelde ongetwijfeld de ouderdom van de film (ongeveer 40 jaar) een rol, waardoor bij de ene groep de film gedateerd oogde, soms onwerkelijk en verwarrend overkwam terwijl anderen hem heel mooi vonden, de acteerprestaties hogelijk waardeerden en genoten van het terugzien van het Parijs van de 70-er jaren. Na afloop genoten we nog uitgebreid van een hapje en een drankje van de JT-bioscoop als viering van het einde van het najaarsseizoen. Ook een leuke gelegenheid om met elkaar over de film te praten en over wat hij opriep.


Waardering 5-12-2011 “Les Petits Mouchoirs”

Totaal aantal bezoekers:                            70

Totaal aantal ingevulde formulieren 56   waarvan:
*  score  “goed” 53
*  score  “gaat wel”   3
*  score  “slecht”  0

Ondanks de wat geringere opkomst dan de laatste maanden -waarschijnlijk als gevolg van Sinterklaasavond- zeer enthousiaste reacties op de film. Meerderen noemden de film geweldig, zeer goed of hartstikke goed. Ook vielen termen als vrolijk, ontroerend en indringend. Ook in deze film werd het gedeelte vóór de pauze gebruikt voor de presentatie van het thema en de cast, waarbij wij zoals zo vaak een zekere onduidelijkheid van de personen en de verhaallijnen moeten meenemen naar een tweede helft waarin het verhaal duidelijker wordt en het drama hevig vorm krijgt. En nog even iets anders: Er is bij sommigen weinig waardering voor de muziek vóór de film en in de pauze.


Waardering 21-11-2011 “De eenzaamheid van de priemgetallen”

Totaal aantal bezoekers:                            96

Totaal aantal ingevulde formulieren 53   waarvan:
*  score  “goed” 41
*  score  “gaat wel”   12
*  score  “slecht”  0

De waardering voor de film was weer overwegend positief. De commentaren luidden: geweldig, dramatisch, erg indringend, aangrijpend, goed maar iets moeilijk te volgen, ingewikkeld maar erg mooi, wel een beetje zwaar.


Waardering 07-11-2011 “True Grit”

Totaal aantal bezoekers:                            105

Totaal aantal ingevulde formulieren 77   waarvan:
*  score  “goed” 59
*  score  “gaat wel”   15
*  score  “slecht”  3

De waardering voor de film was overwegend positief te noemen. Met commentaren als: “genoten, mooie western, prachtige muziek, méér van dit soort films, Jef Bridges is geweldig”. Toch ook een niet onaanzienlijk aantal mensen die daar duidelijk anders over dachten: “hier en daar wat langdradig en teveel Jef Bridges, weinig echt verhaal”.


Waardering 24-10-2011 “Black Butterflies”

Totaal aantal bezoekers:                            153

Totaal aantal ingevulde formulieren 99   waarvan:
*  score  “goed” 80
*  score  “goed + gaat wel” 3
*  score  “gaat wel”   15
*  score  “slecht”  1

Deze avond waren er 153 bezoekers aanwezig, het hoogste aantal tot nu toe dit seizoen.
En wederom een zeer positieve waardering voor de film variërend van zeer goed, geweldig tot “voor de pauze matig, na de pauze goed”. Er waren ook een aantal mensen die wat minder positief waren, waarbij herhaaldelijk werd aangegeven: “viel wat tegen door te hoog gespannen verwachtingen”. Het leuke is dat via de soms ingevulde rubriek “opmerkingen” nuances worden aangegeven, die verhelderend zijn bij een positief of ook minder positief oordeel. We zijn blij dat de al een tijdje beloofde Cinefilmhuispennen gearriveerd en uitgedeeld zijn. Ook voor de naaste toekomst genoeg schrijfmateriaal om de waarderingsformuliertjes in te vullen. Wij zijn blij met de filmbeoordelingen omdat die ons helpen ook in de toekomst bij de filmkeuze zo goed mogelijk rekening te houden met de wensen die bij onze donateurs/bezoekers leven.


Waardering 10-10-2011 “In a better world”

Totaal aantal bezoekers (geschat):                            100

Totaal aantal ingevulde formulieren 71   waarvan:
*  score  “goed” 69
*  score  “goed + gaat wel” 2
*  score  “gaat wel”   0
*  score  “slecht”  0

De film werd overweldigend positief beoordeeld. Regelmatig werden er superlatieven gebruikt als geweldig, prachtig, zeer goed. Hoewel vrijwel iedereen positief oordeelde hadden meerdere mensen zinvolle kritiek, vooral voor een wat slap of goedkoop einde van de film. Gelukkig sluiten een positief oordeel en kritiek elkaar niet uit. De score “ goed + gaat wel” is daar waarschijnlijk ook een voorbeeld van.


Waardering 26-9-2011 “The tree of life”

Totaal aantal bezoekers:                            108

Totaal aantal ingevulde formulieren 49   waarvan:
*  score  “goed” 19
*  score  “gaat wel” 21
*  score  “slecht”   7
*  score  “geen score”  2

Blijkbaar een film die veel uiteen lopende waarderingen opriep. De opmerkingen maakten dit veelal heel duidelijk. Vaak werd aangegeven dat de muziek en de beelden heel mooi gevonden werden. Veel kritiek was er over de duidelijkheid van de verhaallijn en de begrijpelijkheid van de film. Het betrof een intrigerende film, waarover de recensie in movie2movie al schreef: “Laat je overspoelen door de beelden” en “Er worden meer vragen opgeroepen dan beantwoord”. De indruk bestond dat er in de pauze een aantal mensen weg gegaan zijn. Hun scores zijn niet bekend, maar zullen waarschijnlijk niet erg positief geweest zijn.


Waardering 12-09-2011 “Incendies ”

Totaal aantal bezoekers:                            97

Totaal aantal ingevulde formulieren 55   waarvan:
*  score  “goed” 54
*  score  “gaat wel” 1
*  score  “slecht”   0

De waardering voor de film was wederom overweldigend positief. Daarbij vielen bij herhaling termen als indrukwekkend, heftig, aangrijpend. Ook was er speciale waardering voor de moederrol in deze film. Het gebeuren in de film lijkt zich afgespeeld te hebben in Libanon, hetgeen via internet bleek uit de plaatsnamen.

Het bestuur.