Waardering film Julieta 08-05-2017

Totaal aantal bezoekers:                       105

Totaal aantal ingevulde formulieren 88 waarvan:
*  score  “goed” 80
*  score  “gaat wel” 6
*  score  “slecht” 2
*  percentage  “goed” score 92%
*  percentage  “gaat wel” score 7%
*  percentage  “slecht” score 2%

Deze Spaanse film  uit 2016 onder regie van Pedro Almodovar met in de hoofdrol  E.Suarez en A. Ugarte vond een positief onthaal met hier en daar superlatieve beoordelingen. Drama was in deze film overal te proeven.

Opmerkingen van de "goed"scoorders:"Heel indrukwekkend; heel mooi; prachtig; ontroerend; ik wilde graag dat moeder en dochter elkaar zouden zien; gevoelige film, en triest; het lijkt allemaal noodlot, omdat het lijkt alsof  de personages niet of nauwelijks met elkaar kunnen communiceren of praten." Opmerkingen van "gaat wel"scoorders:" Te veel drama".  Opmerkingen van "slecht"scoorders:"geen"

Naar het schijnt is  het de keuze van Almodovar om zich in films vooral met de vrouwen bezig te houden en hun beweegredenen, relaties  en lijden op de voorgrond te stellen. Velen meenden ( of hoopten)  dat het contact tussen moeder en dochter uiteindelijk toch tot stand zou komen, anderen waren daar somberder over. 

 Het bestuur